Kategorie

Hodnocení 4C

Díky svým jedinečným vlastnostem a charakteristikám se diamant stal nejvyhledávanějším drahokamem světa. Každý diamant je však jedinečný a má tak i jinou hodnotu, proto byly světovými laboratořemi vytvořeny tzv. 4C kritéria (Color, Clarity, Cut, Carat), podle nichž se diamanty hodnotí.

Barva (Colour)

Diamanty se hodnotí na barevné stupnici od D (bezbarvý) až po Z (zbarvený). Každé písmeno představuje jak moc je daný kámen zbarvený do žluta. Opravdu bezbarvé diamanty jsou velmi vzácné. Většina diamantů použitých ve špercích jsou jemně zbarvené. Barva každého diamantu se určuje pomocí tzv. master setu, což je sada kamenů, kde každý představuje přesně danou barvu na stupnici D-Z. Podle těchto kamenů se pak porovnáváním určí správná barva. Existují i fancy barevné diamanty všech představitelných barev a jejich odstínů. Méně cenné jsou světle žluté až hnědé a naopak velmi vzácné jsou růžové nebo modré.

Barva

Čistota (Clarity)

Hodnocení čistoty diamantu se provádí na stupnici IF (vnitřně čistý) až po I3 (silné inkluze). Opět zde platí, že naprosto čistý diamant (IF) je velmi vzácný. Diamant byl formován za vysokých teplot a tlaků, proto obvykle obsahuje různé inkluze a prasklinky různého rozsahu. Typ, množství a velikost těchto inkluzí se zjišťuje při 10-násobném zvětšení, nebo nejlépe pod mikroskopem.

Clarity scale

Výbrus (Cut)

Kvalita výbrusu (cut) surového diamantu do tvaru (shape) kulatého briliantu je přísně hodnocena na stupnici "excellent až poor". Hodnotí se na kolik má kulatý briliant dodržené proporce, symetrii a povrchový lesk. Všechna tato kritéria byla spočítána v roce 1919 matematikem M. Tolkowskim. Čím přesněji jsou parametry dodrženy, tím více přicházejícího světla pak briliant odráží zpět do našich očí v podobě oslňující brilance.

Mnoho lidí si plete výbrus (cut) s tvarem (shape) diamantu. Problémem je, že hodnocení výbrusu diamantu je přesně dáno jen pro tvar kulatého briliantu. U ostatních tvarů do kterých může být surový diamant vybroušen není přesně určeno do jaké míry mají být proporce výbrusu dodrženy.

Surové diamanty se tedy brousí do mnoha rozličných tvarů, nejčastěji do kulatého briliantu, ale i do jiných tvarů, z těch nejznámějších např. princess, emerald, cuschion, pear, heart a jiné. Kvalita výbrusu určuje, jak přesně se brusiči povedlo surový diamant vybrousit do jednoho z výše uvedených tvarů. Výbrus je tak jediná vlastnost diamantu, kterou ovlivňuje člověk.

Cut scale

Hmotnost (Carat)

Pro měření hmotnosti diamantů se používá jednotka „karát" s mezinárodní zkratkou ct (carat). 1ct = 0.2 gramu. Hmotnost diamantu samozřejmě zásadně ovlivňuje jeho cenu. Vážení je prováděno laboratorní velmi citlivou váhou s přesností 0.001ct.